Aquí vai un breve texto sobre o apartado e despopis un sistema de filtrado por etiqueta

 

Podes filtrar os textos por:

FEMINISTAS  |  SOCIAIS  |  INTIMISTAS E OUTROS

Los hombres miran a las literatas peor que mirarían al diablo

...los hombres miran a las literatas peor que mirarían al diablo...

“Las literatas. Carta a Eduarda”, 1865

Arriba todas, rapaciñas do lugar!

Arriba / todas, rapaciñas do lugar!, / que o sol / i a aurora xa vos vén a dispertar...

"Cantares gallegos", 1863