Fixen un caldo de groria…

... Fixen un caldo de groria / que me soupo que la mar, / fixen un bolo do pote...

Follas novas, 1880

Aqués que ten fama de honrados na vila

Aqués que ten fama de honrados na vila / roubáronme tanta brancura que eu tiña, / ...

Follas novas, 1880

Cantarte hei, Galicia…

Cantarte hei, Galicia, / na lengua gallega / ...

Cantares gallegos, 1863