Aqués que ten fama de honrados na vila

Aqués que ten fama de honrados na vila
roubáronme tanta brancura que eu tiña,
botáronme estrume nas galas dun día,
a roupa de cote puñéronma en tiras.

Follas novas, 1880

Social