Figueira da Casa de Rosalía

Figueira da Casa de Rosalía

Figueira monumental unha das árbores protagonistas indiscutible na finca

Ficus Carica L (Rexión Mediterránea, Asia Menor)

Árbore monumental e senlleira dos tempos de Rosalía. Un dos rexistros florísticos máis prezados de Galicia.

Figueira monumental unha das árbores protagonistas indiscutible na finca

Esta figueira, xa histórica, leva resistindo heroicamente as inclemencias do tempo e a escasa lonxevidade da súa especie. O exemplar foi perdendo a galanura fisionómica que luciu nos seus mellores tempos, mais grazas aos coidados recibidos nas últimas décadas continúa a ser a principal referencia do Xardín da Casa de Rosalía. Non existe documentación que permita coñecer a data de plantación, e aínda que nos gusta a crenza de Maruxa Villanueva, que sempre defendeu a probable plantación por parte da autora (os recoñecidísimos versos que sinalamos abaixo non fan máis que alimentar esta posibilidade), o certo é que tal cousa non é posible, pois estes versos foron publicados en ‘Cantares gallegos’ en 1863 e Rosalía instalouse na Casa da Matanza anos máis tarde.

“Miña terra, miña terra,
terra onde me eu criéi,
hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantéi,”