Creado o Premio de Investigación Baltar Feijoo

Creado o Premio de Investigación Baltar Feijoo

A Fundación Rosalía de Castro vén de convocar a primeira edición do Premio de Investigación e Ensaio “Ramón Baltar Feijóo” co obxectivo de contribuír ao fomento do estudo do período que vai desde o Rexurdimento ata a Xeración Nós.