Gala e un grupo da Fundación na horta da Casa da Matanza

Gala, a filla de Rosalía, sentada no medio de membros do Padroado nunha visita á Casa da Matanza


O Padroado da Fundación Rosalía de Castro está formado polos seguintes patróns e patroas:

Representación Institucional

 • Real Academia Galega
 • Xunta de Galicia
 • Universidade de Santiago
 • Universidade de A Coruña
 • Universidade de Vigo
 • Consello da Cultura Galega
 • Concello de Santiago
 • Concello de Padrón
 • Seminario de Estudos Galegos
 • Director do Museo de Pontevedra
 • Director do Museo do Pobo Galego
 • Deputación da Coruña

Persoeiros/as

 • D. Ramón Lorenzo Vázquez
 • D. José Luis Romaní González
 • D. Anxo Angueira Viturro, presidente da Fundación
 • Dª Luz Pozo Garza
 • D. Xosé Carlos Beiró Piñeiro
 • D. Justo Cortizo Sóñora
 • D. Manuel Lorenzo Baleirón
 • D. Xosé Luís Axeitos Agrelo
 • Dª Ana Mª Blanco Gómez
 • Dª Dolores Vilavedra Fernández
 • D. Xosé Ramón Barreiro Fernández
 • Dª Pilar García Negro
 • Dª Lidia Fontoira Suris
 • D. Xosé Luís Méndez Ferrín

Membros de Honra

 • Arcebispado de Santiago
 • Centro Galego de Buenos Aires
 • Unión de Sociedades Galegas en Cuba
 • Unión de Sociedades Galegas en Uruguai
 • Centro Galego de Madrid
Share